itretisektor | Právo,Aktuality,Osobné údaje
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward

Osobné údaje: Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Štvrtok, 19. 09. 2019

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu zameranú na spracúvanie osobných. V nasledujúcom článku prinášame výsledky kontrolných zistení Úradu, spolu so zhrnutím skutkového stavu jednotlivých prípadov. 


Čítajte viac...

Osobné údaje: K vyhláške o posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Utorok, 12. 03. 2019

Dňa 15.6.2018 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (ďalej len „vyhláška“), ktorá bola prijatá na základe splnomocňujúceho ust. § 108 ods. 2 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


Čítajte viac...

Osobné údaje: Ohrozenie ochrany osobných údajov upratovaním priestorov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Štvrtok, 30. 08. 2018

Predstavuje upratovanie priestorov, v ktorých sa nachádzajú dokumenty obsahujúce osobné údaje, riziko pre ochranu osobných údajov? Akým spôsobom má v takomto prípade postupovať prevádzkovateľ?


Čítajte viac...

Osobné údaje: Povinnosť zverejňovať test proporcionality

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 22. 08. 2018

Máme povinnosť zverejniť vypracovaný test proporcionality na stránke ? 


Čítajte viac...

Osobné údaje GDPR: Spracúvanie osobných údajov z open data zdrojov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Utorok, 10. 07. 2018

„Open data“ je pojem, ktorý nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky svoju legálnu definíciu. Ide o údaje z registrov a databáz, ktoré sú (prevažne bezplatne) verejne dostupné, napr. z Obchodného registra, Živnostenského registra, Centrálneho registra zmlúv a pod. V malej miere tieto open data zdroje obsahujú aj osobné údaje fyzických osôb, a to predovšetkým členov štatutárnych alebo dozorných orgánov právnických osôb, vlastníkov nehnuteľností, dlžníkov, veriteľov a pod. Ich zverejnenie zákonodarca ustanovil za účelom ochrany verejného záujmu.


Čítajte viac...

Osobné údaje/Zamestnávanie: Zverejňovanie údajov zamestnancov

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 02. 05. 2018

Akým spôsobom môžeme od mája nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, pokiaľ ich potrebujeme zverejniť na našej stránke? Nakoľko ide o pracovné pozície osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu priamo so zákazníkmi, je potrebné, aby boli o týchto osobách zverejnené aspoň základné informácie a telefónny kontakt. Je potrebné za týmto účelom získavať súhlas našich zamestnancov podľa novej právnej úpravy? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Spoločné spracúvanie údajov viacerými osobami

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Streda, 25. 04. 2018

Sme občianskym združením, ktoré sa snaží podporiť rozvoj športu v našom regióne a často organizujeme v spolupráci s inými občianskymi združeniami akcie pre mládež, pričom získavame ich osobné údaje za účelom informovania týchto osôb o ďalších akciách, ktoré spoločne organizujeme. Akým spôsobom máme nakladať s osobnými údajmi podľa novej právnej úpravy? Je potrebné, aby svoju dokumentáciu viedli aj ostatné občianske združenia a aj my, aj keď organizujeme akcie spoločne? 


Čítajte viac...

Osobné údaje: Zodpovedná osoba

itretisektor > Právo,Aktuality,Osobné údaje
Pondelok, 23. 04. 2018

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward