itretisektor | Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward

Rehole/Dary: Darovanie nehnuteľnosti zahraničnej právnickej osobe

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 11. 05. 2016

Sme katolícka rehoľa, ktorá nadobudla od mesta budovu aj s pozemkom, na ktorú dostala darom peniaze z Rakúska. Túto nehnuteľnosť chceme darovacou zmluvou previesť na rakúskych bratov. Darovaciu zmluvu sme zvolili kvôli tomu, aby sme neplatili žiadne dane a aj preto, lebo peniaze na kúpu a rekonštrukciu máme zaúčtované ako dar. Môže previesť nehnuteľnosť na rakúskych bratov, ktorí majú sídlo v Rakúsku?


Čítajte viac...

Dary a granty: K forme darovacej zmluvy pri finančných daroch

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 18. 11. 2015

Sme občianske združenie založené pri gymnáziu, ktorému bola na bankový účet pripísaná od darcu (súkromnej spoločnosti) finančná čiastka na nákup športového zariadenia. Občianske združenie zakúpilo volejbalové lopty, ktoré bude používať škola. Dar a jeho použitie bolo dohodnuté s riaditeľom gymnázia ústne. Je potrebné mať darovaciu zmluvu medzi darcom a obdarovaným? Je potrebné mať vypracovanú zmluvu o spolupráci medzi nami a gymnáziom? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Granty: Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Štvrtok, 10. 09. 2015

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?


Čítajte viac...

Dary/Granty: Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Štvrtok, 05. 02. 2015

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 


Čítajte viac...

Dary/Granty: Anonymné dary - prierezovo cez formy MNO

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 14. 10. 2013

Darcovstvo je vyjadrením vzťahu medzi darcom a obdarovaným, ktorý v prípade anonymných darov odpadá. Darca v niektorých prípadoch nechce byť známy a preto sa rozhodne poskytnúť dar anonymnou formou. 


Čítajte viac...

Dary/Granty: Anonymné dary poskytované MVO

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Utorok, 01. 10. 2013

Ako naložiť s peňažnými prostriedkami anonymných darcov?


Čítajte viac...

Dar: Darovacia zmluva vo vzťahoch darovania v 3. sektore, vzťah dar a grant

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 10. 04. 2013

Subjekty neziskového sektora sa rovnako ako akékoľvek iné subjekty verejného či ziskového sektora, nezaobídu bez neustáleho uvažovania o spôsobe zabezpečenia svojich finančných potrieb s cieľom zachovania vlastnej existencie a pokrytia nákladov pre aktivity v rámci stanoveného poslania.


Čítajte viac...

Elektronické odborné On-line poradenstvo

itretisektor > Dary a granty,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 30. 05. 2012
Centrálny portál pre neziskový sektor od 01.júna 2012 spúšťa špecializované elektronické poradenstvo . . . 
Čítajte viac...
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward