itretisektor | Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward

Dobrovoľníctvo/2 % z dane: Úhrada mzdy koordinátora dobrovoľníkov

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 05. 08. 2020

Občianske združenie je prijímateľom 2% a vo svojich stanovách má v rámci činností aj podporu a rozvoj dobrovoľníctva. Môže byť mzda koordinátora dobrovoľníkov, ktorého zamestnáva občianske združenie na dohodu o pracovnej činnosti, zaradená do zúčtovania 2 % ako priamy náklad, alebo je to len časť nákladov, ktorá spadá pod administratívne náklady združenia a môže byť zahrnutá do vyúčtovania 2% len čiastočne? Aká časť administratívnych nákladov združenia je povolená zahrnúť do vyúčtovania 2%?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Novela zákona o podpore práce s mládežou

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Štvrtok, 12. 03. 2020
Odborný článok prináša informácie o zákonných zmenách v oblasti práce s mládežou, ktoré sú účinné od 1.1.2020. Cieľom týchto zmien je podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže, zabezpečiť efektívnejšiu spoluprácu na národnej a regionálnej úrovni, podporiť potenciál mládeže a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže.

Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo/Dane: Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 28. 08. 2019

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Paušálne výdavky a vreckové mládežníckych dobrovoľníkov

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Piatok, 24. 05. 2019

Je možné paušálne preplácať nutné výdavky dobrovoľníkom na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v práci s mládežou ? Aký je postup pri vyplatení vreckového mládežníckym dobrovoľníkom a za akých podmienok je to možné?


Čítajte viac...

Šport/Dobrovoľníctvo: Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Piatok, 14. 12. 2018

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: “Firemné“ dobrovoľníctvo

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 20. 06. 2018

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 30. 05. 2018
Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.

Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov v samospráve

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 02. 05. 2018

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward