itretisektor | Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward

Dobrovoľníctvo/Dane: Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 28. 08. 2019

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Paušálne výdavky a vreckové mládežníckych dobrovoľníkov

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Piatok, 24. 05. 2019

Je možné paušálne preplácať nutné výdavky dobrovoľníkom na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v práci s mládežou ? Aký je postup pri vyplatení vreckového mládežníckym dobrovoľníkom a za akých podmienok je to možné?


Čítajte viac...

Šport/Dobrovoľníctvo: Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Piatok, 14. 12. 2018

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: “Firemné“ dobrovoľníctvo

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 20. 06. 2018

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 30. 05. 2018
Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.

Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Využívanie dobrovoľníkov obcami

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 02. 05. 2018

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 18. 04. 2018

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.


Čítajte viac...

Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícka „práca detí“

itretisektor > Dobrovoľníctvo,Aktuality,Aktuálne informácie
Streda, 11. 04. 2018

Je výkon dobrovoľníckej činnosti osobami mladšími ako 15 rokov považovaný za výkon práce? Môžu tieto činnosti deti vykonávať? Je na tieto činnosti organizácia povinná získavať určité výnimky alebo povolenia? 


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward