itretisektor | Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward

Správa majetku: Bezpečnosť detských ihrísk po novom

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Piatok, 10. 07. 2020

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky spĺňať štandardy podľa aktuálneho zákona? Je potrebné zabezpečiť inšpekčný certifikát aj na detské ihrisko uvedené do prevádzky do 31.12.2019 v prípade, ak sa v ňom osadí jeden nový hrací prvok?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Povinnosť zápisu KÚV a zápis v RPVS

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Streda, 06. 11. 2019
Odborný článok približuje prepojenie zápisu v Registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod do Registra mimovládnych neziskových organizácií a Obchodného registra.
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/ Správa majetku: Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Štvrtok, 27. 06. 2019

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.


Čítajte viac...

Rehole/Správa majetku: Príspevok na zateplenie domov a budov

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Pondelok, 03. 12. 2018

Na to, aby mohol žiadateľ požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu musí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejniť výzvu na svojom webovom sídle, na základe ktorej možno predložiť žiadosť v súlade so zákonom.


Čítajte viac...

Rehole/Správa majetku: Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Utorok, 09. 10. 2018

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.


Čítajte viac...

Správa majetku: Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon)

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Pondelok, 23. 06. 2014
Prinášame Vám legislatívnu správu k  návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon).
Čítajte viac...

Správa majetku: Zmluva o výpožičke

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Pondelok, 18. 11. 2013

Článok obsahuje stručnú charakteristiku zmluvy o výpožičke, ako aj práv a povinností zmluvných strán.


Čítajte viac...

Správa majetku: Porovnanie nájmu a podnájmu

itretisektor > Právo,Aktuality,Aktuálne informácie,Správa majetku
Pondelok, 18. 11. 2013
Príspevok vysvetľuje existujúce rozdiely medzi nájmom a podnájmom. 
Čítajte viac...
backpredošlá | 12 | ďalšiaforward