itretisektor | Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Novela zákona o verejnom obstarávaní - nový režim aj pre neziskové organizácie

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 20. 06. 2011

Ide hlavne o neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré získali príspevky alebo dotácie od subjektov naviazaných na štátny rozpočet.Čítajte viac...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 28. 03. 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil v súlade so zákonom č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, výzvu na predkladanie žiadostí pre oblasť národnej protidrogovej stratégie na rok 2011. Objem finančných prostriedkov na daný program pre poskytnutie dotácií v rozpočtovom roku 2011 je 500.000,00 EUR.


Čítajte viac...

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Kultúra národnostných menšín

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 28. 03. 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2011. Termín na podanie žiadostí je do 11. apríla 2011. Objem disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín je 4.000.000,- €.


Čítajte viac...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd pre rok 2011

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 28. 03. 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu na rok 2011 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd. Termín na predloženie žiadostí je do 2. mája 2011 pre žiadosti o dotáciu v rozpätí od 1.500,- € až 11.500 € a do 25. mája 2011 pre žiadosti o dotáciu v rozpätí 12.000,- € až 60.000,- €. Celková suma vyčlenená na projekty je 2 250 000 €.


Čítajte viac...

Občianske združenia môžu získať príspevky zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Nedeľa, 13. 03. 2011

Novinkou bude, že príspevok na starostlivosť o vojnové hroby bude možné poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktoré sa takouto činnosťou zaoberá – a to na základe písomnej žiadosti ministerstvu vnútra podanej v zákonnej lehote. Občianske združenia  na príspevok nebudú mať právny nárok.


Čítajte viac...

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Utorok, 11. 01. 2011

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Novým rokom nadobudol účinnosť zákon č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý stanovuje rozsah, účel a základné podmienky poskytovania dotácií. Žiadateľom o tieto dotácie môžu byť i občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.


Čítajte viac...

Poskytovatelia sociálnych služieb v systéme štátnych dotácií

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Utorok, 28. 12. 2010

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb môžu od 01.01.2011 do 28.02.2011 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb


Čítajte viac...

Vyhláška k štátnym dotáciám Úradu vlády

itretisektor > Štátne dotácie,Aktuality,Aktuálne informácie
Pondelok, 27. 12. 2010
Úrad vlády zverejnil návrh vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.
Čítajte viac...