itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Školská spoločnosť: Zvyšovanie platov učiteľov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 10. 10. 2018

Do druhého čítania postúpil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cieľom návrhu zákona je odstránenie značného počtu platových taríf pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedené sa dotkne aj zamestnancov v oblasti školstva.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 8. 10. 2018 - 14. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Návrh zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení športovca

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 03. 10. 2018
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa predlžuje lehota, počas ktorej sa na účely zdravotného a sociálneho poistenie športovec nepovažuje za zamestnanca.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 1. 10. 2018 - 7. 10. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 01. 10. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 24. 9. 2018 - 30. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 24. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálna spoločnosť: Zmeny v detských jasliach a spolufinancovaní sociálnych služieb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 09. 2018

Prinášame aktuálne informácie o legislatívnom procese, v ktorom sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 17. 9. 2018 - 23. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 17. 09. 2018

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10. 9. 2018 - 16. 9. 2018

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 09. 2018

Čítajte viac...