itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Máme k dispozícii aktuálne tlačivá k 2%

    nájdete na rozhodni.sk alebo v sekcii Dane /2% z dane
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 15. 05. 2019

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 13. 5. 2019 - 19. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 13. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 6. 5. 2019 - 12. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 06. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29. 4. 2019 - 5. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 22. 4. 2019 - 28. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 04. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Zvýšenie stravného

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 18. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktorým sa zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 15. 4. 2019 - 21. 4. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 15. 04. 2019

Čítajte viac...