itretisektor | Legislatívne návrhy
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 3 .6. 2019 - 9. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Odmena za mimoriadne športové výkony

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 31. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.  Cieľom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. 

Čítajte viac...

Legislatívne správy 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 05. 2019

Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Legislatíva: Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 05. 2019
V obsahu legislatívneho článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou prinesie nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 22. 05. 2019
NR SR schválila v I. čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Cieľom návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20. 5. 2019 - 26. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 15. 05. 2019

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 13. 5. 2019 - 19. 5. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 13. 05. 2019

Čítajte viac...