itretisektor | Legislatívne návrhy
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Legislatívne správy 24. 6. 2019 - 30. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 24. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Odklad pokút za online pokladnice

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 06. 2019

NR SR v skrátenom legislatívnom procese schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Potreba schváliť uvedený návrh zákona vyplynula z nedostatku pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 17. 6. 2019 - 23. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 17. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Cirkevná spoločnosť: Financovanie cirkví zo strany štátu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 11. 06. 2019
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10. 6. 2019 - 16. 6. 2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školská spoločnosť: Návrh zákona k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 06. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 


Čítajte viac...

Legislatíva /Zamestnávanie: Zmena zákona o sociálnom poistení k 13. a 14. platu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Návrhom zákona sa reaguje na daňové a odvodové zvýhodnenia mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek a pri príležitostí vianočných sviatkov, tzv. 13 a 14 plat. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2019 až 2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 – 2020 (ďalej ako „akčný plán“), ktorý vychádza zo strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020, ktorým boli zadefinované základné východiská a predstava o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. 


Čítajte viac...