itretisektor | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

LS: Nový centrálny register exekúcii

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 10. 2014

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MRSR”) vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky MRSR o centrálnom registri exekúcií ako iniciatívny materiál vzhľadom na potrebu vykonania zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v článku V obsahuje novelu Exekučného poriadku, ktorou sa zavádza inštitút centrálneho registra exekúcií.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 27.10.2014 - 02.11.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20.10.2014 - 26.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy: 13.10.2014 - 19.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 13. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 06.10.2014 - 12.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 10. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.09.2014 - 05.10.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 29. 09. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 15.09.2014 - 21.09.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 16. 09. 2014

Čítajte viac...

Legislatívne správy 08.09.2014 - 14.09.2014

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 08. 09. 2014

Čítajte viac...