itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________

Zamestnávanie: Zmeny zákonov v oblasti zdravotníctva s dopadom aj na zamestnávateľov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 07. 04. 2020
Pripravili sme spracovanú legislatívnu správu k zmenám prijatým  v súvislosti s COVID19 v oblasti zdravotníctva, ktoré sú účinné od 06.04.2020.
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zmeny financovania niektorých sociálnych služieb

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 07. 04. 2020
Prinášame aktuálnu správu k prijatým zmenám financovania sociálnych služieb, ktorú prijala Vláda SR nariadením dňa 06.04.2020.
Čítajte viac...

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 04. 2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.


Čítajte viac...

Legislatíva: Podmienky pomoci zamestnanosti v čase krízy prijaté NR SR

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 04. 2020
Prinášame materiál, ktorý sumarizuje opatrenia pomoci štátu v oblasti zamestnanosti. Uvedené zmeny sú k 2.4.2020 schválené NR SR.

Čítajte viac...

Legislatíva: Lex corona a aktuálne zmeny v plynutí lehôt, justícii a iné

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 27. 03. 2020
Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorého cieľom je zaviesť niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, na ochranu procesných aj hmotnoprávnych práv osôb ako aj niektoré zmeny týkajúce sa Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR.
Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Aktuálne zmeny školského zákona v súvise s mimoriadnou situáciou

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 25. 03. 2020

Dňa 24.3.2020 Národná rada SR schválila na svojej 3. schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom zákona je reakcia na mimoriadnu situáciu, ktorej slovenské regionálne školstvo čelí v posledných dňoch.


Čítajte viac...

Legislatívne správy k 02.03.2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 03. 03. 2020
Pripravili sme prehľad prebiehajúcich zmien legislatívy za obdobie od 15.02. do 02.03.2020. Sledujeme štádia: Predbežné informácie, MPK (Medzirezotné pripomienkové konania) a aktuálne vyhlásené/účinné predpisy týkajúce sa tretieho sektora.
Čítajte viac...

Legislatíva: Zriadenie národnej autority pre Braillovo písmo v príprave

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 02. 2020
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh na vytvorenie slovenskej autority pre Braillovo písmo. Možnosť pripomienkovania tohto zákona bude ukončená k 28.02.2020.
Čítajte viac...