itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Dotačné programy Ministerstva práce

    finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
  • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

    spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward

Zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 03. 04. 2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, bol predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.


Čítajte viac...

Legislatíva: Lex corona a aktuálne zmeny v plynutí lehôt, justícii a iné

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 27. 03. 2020
Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorého cieľom je zaviesť niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, na ochranu procesných aj hmotnoprávnych práv osôb ako aj niektoré zmeny týkajúce sa Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR.
Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Aktuálne zmeny školského zákona v súvise s mimoriadnou situáciou

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 25. 03. 2020

Dňa 24.3.2020 Národná rada SR schválila na svojej 3. schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom zákona je reakcia na mimoriadnu situáciu, ktorej slovenské regionálne školstvo čelí v posledných dňoch.


Čítajte viac...

Legislatívne správy k 02.03.2020

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 03. 03. 2020
Pripravili sme prehľad prebiehajúcich zmien legislatívy za obdobie od 15.02. do 02.03.2020. Sledujeme štádia: Predbežné informácie, MPK (Medzirezotné pripomienkové konania) a aktuálne vyhlásené/účinné predpisy týkajúce sa tretieho sektora.
Čítajte viac...

Legislatíva: Zriadenie národnej autority pre Braillovo písmo v príprave

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 19. 02. 2020
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh na vytvorenie slovenskej autority pre Braillovo písmo. Možnosť pripomienkovania tohto zákona bude ukončená k 28.02.2020.
Čítajte viac...

Nový zákon o financovaní cirkví

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 05. 11. 2019

Dňa 16.10.2019 bol NR SR prijatý nový Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „zákon o finančnej podpore“), ktorý s účinnosťou od 1. Januára 2020 nahradí doterajší zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 21.10.2019- 27.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 21. 10. 2019

Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 47 48 | ďalšiaforward