itretisektor | Legislatívne návrhy

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 46 47 | ďalšiaforward

eGovernment/ Legislatíva: Tretia vlna znižovania administratívnej záťaže

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 16. 10. 2019

Predkladaný návrh zákona pokračuje v odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 14.10.2019- 20.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 15. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Neziskovky všeobecne: Akčný plán Otvorené vládnutie 2019 -2021

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021, ktorý má ambíciu nadviazať na doterajšie úspešné aktivity Slovenskej republiky v oblasti otvoreného vládnutia, vrátane otvorených informácií, otvoreného vzdelávania či otvorenej justície.  


Čítajte viac...

eGovernment/ Legislatíva: Nový zákon o údajoch

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) ďalej ako „návrh zákona“. Cieľom návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s používaním aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 7.10.2019- 13.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 07. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 30.9.2019- 6.10.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 30. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 23.9.2019- 29.9.2019

itretisektor > Legislatívne návrhy
Utorok, 24. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: Nový zákon o Fonde na podporu športu

itretisektor > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 19. 09. 2019

V III. čítaní dňa 18.septembra 2019 bol schválený Zákon o Fonde na podporu športu, ktorým sa napĺňa programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, v zmysle ktorého vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 46 47 | ďalšiaforward