itretisektor | Legislatívne návrhy
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Denné legislatívne návrhy pre tretí sektor

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú tretieho sektora a nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
backpredošlá | 12345678910 51 52 | ďalšiaforward

Neziskovky všeobecne: Pripravovaná novela zákona o archívoch a registri MNO

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 31. 07. 2020

Dňa 31.07.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení. 


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Pripravovaná zmena v oblasti kultúrnych fondov

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 07. 2020

Dňa 24.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o reforme umeleckých fondov.


Čítajte viac...

Info zákon: Pripravovaná novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 24. 07. 2020
Dňa 21.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Pripravované zmeny v oblasti zdravotníctva

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 22. 07. 2020

1. Pripravovaná zmena v oblasti systému zdravotného poistenia

Dňa 21.07. 2020 bol v medzirezortnom pripomienkovacom konaní zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Legislatíva: Zmeny v oblasti podnikateľského prostredia

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 22. 07. 2020

Dňa 09.07. 2020 schválila NRSR vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej ako „Novela zákona)“.

Cieľom Novely zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Pripravovaná právna úprava 13. dôchodku a minimálnej mzdy

itretisektor > Legislatívne návrhy
Pondelok, 20. 07. 2020

Dňa 15.07.2020 bol zaradený do medzirezotného pripomienkovacieho konania zákon o 13. dôchodku a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Predbežná informácia k novele Zákonníka práce

itretisektor > Legislatívne návrhy
Streda, 15. 07. 2020

Dňa 10.07. 2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Novela“).


Čítajte viac...

Správa majetku: Pripravované zmeny v oblasti nájomného bývania

itretisektor > Legislatívne návrhy
Piatok, 10. 07. 2020

Dňa 09.07.2020 boli zverejnené predbežné informácie k:

1.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a

2.    Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 51 52 | ďalšiaforward