itretisektor | Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
backpredošlá | 123 | ďalšiaforward

Združenia: Dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Pondelok, 30. 03. 2020

Kedy je možné rozpustiť občianske združenie?


Čítajte viac...

2% z dane: Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Pondelok, 26. 03. 2018
Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?
Čítajte viac...

Združenia: Zmena podmienok registrácie združení v minulosti vs. návrh zákona o registri MNO

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Streda, 07. 03. 2018
Odborný článok je reakciou na návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorým budú uložené združeniam nové povinnosti. Cieľom článku je priblížiť a porovnať legislatívne zmeny v oblasti združovania z minulosti s navrhovanými zmenami.
Čítajte viac...

Občianske združenia: Zodpovednosť nového štatutárneho orgánu za konanie svojho predchodcu

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Streda, 10. 01. 2018

Akú zodpovednosť má nový štatutár za konanie bývalého štatutára v občianskom združení?


Čítajte viac...

TS: Aké dopady má novela českého občianskeho zákonníka na fungovanie občianskych združení?

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Streda, 26. 02. 2014

Novela českého občianskeho zákonníka – „Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“, ktorá nadobudla účinnosť k 1. januáru 2014 so sebou priniesla zmeny, ktoré sa vzťahujú na fungovanie občianskych združení v Českej republike.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Pondelok, 10. 02. 2014
Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 
Čítajte viac...

Neziskové organizácie: Čo znamená pojem nezisková organizácia?

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Pondelok, 16. 12. 2013

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 


Čítajte viac...

Združenia: Okamih zániku občianskeho združenia

itretisektor > Občianske združenia,Aktuálne informácie,Združenia
Pondelok, 28. 10. 2013

Ktorým okamihom nastáva zánik združenia?


Čítajte viac...
backpredošlá | 123 | ďalšiaforward