itretisektor | Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
backpredošlá | 1234 | ďalšiaforward

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Streda, 22. 05. 2019

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 


Čítajte viac...

Legislatíva/Spoločnosť pre výskum a vývoj: Nová povinnosť žiadateľa stimulov

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Streda, 30. 01. 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa zavádza nová podmienka pre poskytnutie stimulov, 


Čítajte viac...

Spoločnosť pre výskum a vývoj/Verejné obstarávanie: Zmeny vo verejnom obstarávaní v oblasti výskumu

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Streda, 23. 01. 2019

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V odbornom článku bližšie uvádzame ako sa táto novela dotkne subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja.


Čítajte viac...

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Streda, 07. 03. 2018

S účinnosťou od 01. 01. 2015 zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov doplnilo nové ustanovenie § 30c. Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, sa zaviedol nový typ daňového zvýhodnenia, ktoré ich má motivovať vynakladať viac prostriedkov na tento účel, tvoriť pracovné miesta pre odborníkov (najmä absolventov), zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a prispievať k rozvoju vedomostnej ekonomiky. Podpora podnikateľských subjektov spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane. Tento odpočet môže využiť daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, v súvislosti s ktorým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré za ustanovených podmienok môže opätovne odpočítať od základu dane.


Čítajte viac...

Výskum a vývoj: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Utorok, 30. 01. 2018
Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 
Čítajte viac...

Legislatíva/Výskum a vývoj: Nový zákon o verejnej výskumnej inštitúcií

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Utorok, 24. 10. 2017

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 19. schôdzi dňa 7. 9. 2017 schválila návrh zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 


Čítajte viac...

Legislatíva/Spoločnosť pre výskum a vývoj: Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Piatok, 26. 08. 2016
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko. 
Čítajte viac...

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

itretisektor > Aktuálne informácie,Spoločnosť pre výskum a vývoj
Streda, 10. 06. 2015
Zmyslom tohto článku je poskytnúť základné informácie k súčasnému operačnému programu výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, k jeho základnej štruktúre ako aj k možnosti vyhľadať aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Čítajte viac...
backpredošlá | 1234 | ďalšiaforward