itretisektor | Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 1234 | ďalšiaforward

Legislatíva: Cirkevná spoločnosť/ Rehole: Zmena vo financovaní cirkví a náboženských spoločností

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Streda, 17. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorého cieľom je upraviť podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností zo strany štátu. Návrhom zákona sa nahrádza zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v platnom znení. 


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť/Rehole: K zdravotnému poisteniu sestier so statusom zahraničný Slovák

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Pondelok, 08. 04. 2019

Je možné prihlásiť sestry na zdravotné poistenie aj na Slovensku ako dobrovoľník ak pôsobia v zahraničí a tam je im platené zdravotné poistenie? Je možné, aby zahraničný slovák s ukrajinskou národnosťou mal nárok na zdravotné poistenie v SR?Čítajte viac...

Rehole/Kultúrna spoločnosť: Vstup pamiatkového úradu do nehnuteľností cirkvi

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Streda, 18. 04. 2018

Je rehoľa povinná umožniť vstup Pamiatkovému úradu do svojich nehnuteľností zaradených ako kultúrne pamiatky?


Čítajte viac...

Legislatíva/ Cirkevná spoločnosť: Novela nariadenia upravuje platovú stupnicu duchovných

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Streda, 03. 01. 2018
Vláda Slovenskej republiky na svojej 82. schôdzi konanej dňa 13. 12. 2017 schválila novelu nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť/Rehole: Výkon požiarnej kontroly v neprítomnosti štatutára

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Streda, 26. 04. 2017

Môže byť kontrola na úseku ochrany pred požiarmi, ochrany zdravia a inšpekcie práve vykonávaná aj v prípade, že sa v objekte nenachádza štatutárny zástupca kontrolovaného subjektu? Majú orgány kontroly povinnosť vopred oznámiť kontrolovanému subjektu termín vykonávania kontrol?


Čítajte viac...

Legislatíva/Cirkevná spoločnosť/Rehoľa/2%: Návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Streda, 09. 09. 2015
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o finančnej odluke cirkví od štátu). 

Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Podpora projektu cirkvi na ochranu kultúrnych hodnôt z daňovej asignácie

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Utorok, 30. 04. 2013

Je možné z peňažných prostriedkov z daňovej asignácie podporiť projekt cirkvi/náboženskej spoločnosti, ktorého cieľom je inštalácia osvetlenia cintorína, ktorý má kultúrnu hodnotu a ktorý má znížiť počet prípadov vandalstva?


Čítajte viac...

Cirkevná spoločnosť: Zvonenie kostolných zvonov a ochrana súkromia

itretisektor > Cirkevná spoločnosť,Cirkvi a náboženské spoločnosti,Aktuálne informácie
Sobota, 16. 02. 2013

V Berlíne má zvonenie kostolných zvonov výnimku z prísnych zákazov, ktoré sa týkajú rušenia kľudu. Podobnú výnimku má v tomto meste aj hluk, spôsobený deťmi v materských škôlkach a detských ihriskách. Zvonenie kostolných zvonov sa stalo predmetom sporu v Taliansku, kde duchovného Marina Budellacciho obžaloval obyvateľ mesta Villachiaviche z rušenia pokoja mimoriadne hlasným zvonením zvonov kostola. Súd v Cesene duchovného oslobodil.


Čítajte viac...
backpredošlá | 1234 | ďalšiaforward