itretisektor | Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Kultúrna spoločnosť: Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 29. 03. 2019

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Súhlas SOZA na použitie hudobných diel

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 27. 02. 2019

V praxi mimovládnych neziskových organizácií je bežné, že na podporu svojich činností organizujú MNO rôzne spoločenské kultúrne podujatia sprevádzané aj hudobnou zložkou. Zmyslom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sú MNO povinné získať súhlas Slovenského ochranného zväzu autorského v súvislosti s použitím chránených hudobných diel na kultúrnom podujatí, pod ktorými si možno predstaviť skladby rôznych hudobných autorov reprodukované z hudobných nosičov alebo priamo hudobníkmi, pokiaľ nejde o ich vlastné skladby. 


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Obecná knižnica

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 27. 02. 2019
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave ohľadne založenia a fungovania obecnej knižnice.

Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Právne postavenie osôb pri vykonávaní divadelnej činnosti

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 20. 02. 2019

Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti rozdeľuje divadelných umelcov na dve skupiny, a to na samostatných divadelných umelcov, ktorými sa rozumejú najmä herec, bábkoherec, mím, tanečný sólista, vokálny sólista, inštrumentálny sólista, dirigent a fyzická osoba inej umeleckej profesie.Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť/Kultúrna spoločnosť: Asistent ťažko zdravotne postihnutého športovca a umelca

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 27. 06. 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila v I. čítaní poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer návrhu zákona je poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca či športovca.


Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Stratégia rozvoja kultúry – Akčný plán na roky 2018 - 2020

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 11. 04. 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo vláde Slovenskej republiky na rokovanie návrh úloh Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020.


Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúrna spoločnosť: Vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 24. 01. 2018

Vláda na svojej 84. schôdzi konanej dňa 17. 1. 2018 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh novely zákona“).

Návrh novely zákona precizuje predmet zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o podmienkach dovozu“), a to z dôvodu zrozumiteľnejšieho rozlíšenia vývozných situácií. Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa návrhu zákona sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie a aj z tohto územia.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť/Občianske združenia: Organizovanie kultúrnej akcie

itretisektor > Kultúrna spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 24. 01. 2018

Naše občianske združenie chce zorganizovať kultúrne podujatie. Musíme mať zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu alebo inú osobu, ktorá poskytne v prípade núdze prvú pomoc ?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward