itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward

Športová spoločnosť: Rozhodnutie športového súdu v Laussane o tréningu nad určený rámec

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 10. 09. 2019
Odborný článok približuje rozhodnutie Medzinárodného športového arbitrážneho súdu v Lausanne vo veci sporu medzi Slovenskou plaveckou federáciou a juniorskou plavkyňou. Podstatou sporu bolo disciplinárne konanie a následne aj disciplinárny trest spočívajúci vo vyradení športovkyne z reprezentačného tímu z dôvodu, že športovkyňa trénovala nad rámec tréningového plánu, ktorý stanovil národný tím. 

Čítajte viac...

Legislatíva/ Športová spoločnosť: K metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 24. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh nariadenia, ktorý vychádza z nariadenia vlády č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019. Oproti tomuto nariadeniu návrh neprináša zmeny, len sa aktualizujú príslušné roky. Materiál sa predkladá vo vzťahu k príspevku na rok 2020 vzhľadom na to, že príspevok sa poskytuje každoročne.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Manuál: Informačná povinnosť športových organizácií

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 03. 07. 2019
Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Odborný článok približuje postup športovej organizácie, ktorý by mala dodržať v rámci dodržania ochrany osobných údajov.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Fond na podporu športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 06. 2019
NR SR schválila v I. čítaní návrh zákona o fonde na podporu športu. Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Odmena za mimoriadne športové výkony

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 31. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.  Cieľom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. 

Čítajte viac...

Zamestnávanie/Športová spoločnosť: Odbory v profesionálnom športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 30. 05. 2019

Odborný článok sa zaoberá vytváraním odborových orgánov a problematikou kolektívneho vyjednávania v oblasti športu.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odvodové zvýhodnenia športového odborníka?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 03. 04. 2019

Má športový odborník, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, nejaké daňové úľavy alebo iné finančné zvýhodnenia napr. voči Sociálnej poisťovni?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu - Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 03. 2019

Autor sa v príspevku zaoberá problematikou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, na základe ktorého sa automaticky rozdeľujú štátne príspevky národným športovým zväzom uznaných športov, jeho parametrami, spôsobu výpočtu príspevku a špecifikám.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward