itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward

Športová spoločnosť: Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2019

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 13. 07. 2020

Dňa 30.06.2020 bola zverejnená správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2019.


Čítajte viac...

Legislatíva/Športová spoločnosť: Zmeny zákona o športe v súvislosti s COVID19 schválené NRSR

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Pondelok, 08. 06. 2020

NRSR schválila dňa 04.06. 2020 novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je reakcia na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením sa pandémie vírusu Covid-19. Novela bude účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Vplyv Brexitu na hráčov z UK pôsobiacich na Slovensku

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 02. 2020

Aký vplyv má brexit na športovcov s občianstvom Spojeného kráľovstva pôsobiacich na Slovensku?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 05. 02. 2020

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Športovec ako samostatne zárobkovo činná osoba

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 23. 01. 2020

Odborný článok prináša informácie o zmenách v zákone o športe, ktoré boli zavedené novelou č. 6/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2020. Uvedená novela umožňuje športovcom vykonávať športovú činnosť v postavení SZČO.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je „Návrh projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu“, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál.

Cieľom materiálu je v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 poskytnúť prostredníctvom Fondu na podporu športu dodatočný objem finančných prostriedkov na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry národného významu.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 14. 11. 2019
Odborný článok prináša bližšie informácie k novozavedenému inštitútu v Zákonníku práce, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa.
Čítajte viac...

Školská spoločnosť/Správa majetku: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 30. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 22 23 | ďalšiaforward