itretisektor | Športová spoločnosť,Aktuálne informácie

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward

Športová spoločnosť: Manuál: Informačná povinnosť športových organizácií

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 03. 07. 2019
Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Odborný článok približuje postup športovej organizácie, ktorý by mala dodržať v rámci dodržania ochrany osobných údajov.
Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Fond na podporu športu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 27. 06. 2019
NR SR schválila v I. čítaní návrh zákona o fonde na podporu športu. Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.

Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Odmena za mimoriadne športové výkony

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Piatok, 31. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti.  Cieľom navrhovaného zákona je odmeniť mimoriadne výkony športovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí. 

Čítajte viac...

Zamestnávanie/Športová spoločnosť: Odbory v profesionálnom športe

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 30. 05. 2019

Odborný článok sa zaoberá vytváraním odborových orgánov a problematikou kolektívneho vyjednávania v oblasti športu.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Odvodové zvýhodnenia športového odborníka?

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Streda, 03. 04. 2019

Má športový odborník, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, nejaké daňové úľavy alebo iné finančné zvýhodnenia napr. voči Sociálnej poisťovni?


Čítajte viac...

Športová spoločnosť: Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu - Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Štvrtok, 21. 03. 2019

Autor sa v príspevku zaoberá problematikou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, na základe ktorého sa automaticky rozdeľujú štátne príspevky národným športovým zväzom uznaných športov, jeho parametrami, spôsobu výpočtu príspevku a špecifikám.


Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Dotácie na cyklistickú dopravu a cykloturistiku

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 26. 02. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Žiadateľom o túto dotáciu môžu byť aj občianske združenia. 


Čítajte viac...

Športová spoločnosť/Legislatíva: Zníženie požiadavok na telovýchovno-športové zariadenia

itretisektor > Športová spoločnosť,Aktuálne informácie
Utorok, 05. 02. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.Cieľom právnej úpravy je zníženie regulácie a zjednodušenie procesov administratívnej záťaže fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú telovýchovno-športové zariadenia.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 21 22 | ďalšiaforward