itretisektor | Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?


Čítajte viac...

Neinvestičný fond/Dotácie: Poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu obce

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 11. 12. 2019

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch ? Môže obec poskytovať dotácie svojmu neinvestičnému fondu? 


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 04. 12. 2019

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?


Čítajte viac...

Neinvestičné fondy: Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 28. 11. 2018
Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok podrobne rozoberá dopad tohto zákona na neinvestičné fondy.
Čítajte viac...

Neinvestičné fondy: Povinnosť registratúrneho poriadku?

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Utorok, 24. 10. 2017

Musí mať neinvestičný fond, ktorý nepodniká, nemusí podať daňové priznanie a má zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, vypracovaný registratúrny poriadok?


Čítajte viac...

Neinvestičné fondy: Obmedzenia použitia prostriedkov fondu

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 14. 12. 2016

Neinvestičný fond pôsobí pri strednej škole a členmi jeho orgánov sú učitelia školy. Ak učiteľ, ktorý je v správnej rade (dozornej rade, správca)a organizuje školskú akciu, napríklad exkurziu pre svoju triedu a požiada o príspevok, môže mu byť poskytnutý? Príspevok nežiada pre seba ale pre žiakov školy.

 

 


Čítajte viac...

Neinvestičné fondy/Školská spoločnosť: Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 22. 06. 2016

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?


Čítajte viac...

Neinvestičné fondy/Neziskovky všeobecne: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

itretisektor > Neinvestičné fondy,Aktuálne informácie
Streda, 24. 02. 2016

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?


Čítajte viac...
backpredošlá | 123456 | ďalšiaforward