itretisektor | Nadácie,Aktuálne informácie
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Nadácie: Zmena formy nadačného imania na nehnuteľnosť

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Utorok, 04. 06. 2019

Aké doklady musí nadácia predložiť MV SR pri oznámení o zmene formy vedenia nadačného imania z peňažných prostriedkov na nehnuteľnosť ? 


Čítajte viac...

Nadácie: Nakladanie s nadačným imaním

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 08. 05. 2019

Akým spôsobom môže byť použitá finančná čiastka 6638 Eur, ktorá tvorí nadačné imanie? Môžu byť uvedené financie použité aj na činnosť nadácie?


Čítajte viac...

Nadácie: Ako zaniká nadácia ?

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 06. 03. 2019

Odborný článok sa zaoberá zánikom nadácie. Zániku nadácie predchádza jej zrušenie, a to buď s likvidáciou alebo bez likvidácie. Odborný článok sa zaoberá prípadmi zrušenia nadácie s likvidáciou aj bez nej. 


Čítajte viac...

Nadácie: Zákon o registri MVO a nadácie

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Utorok, 04. 12. 2018

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Tento zákon sa vzťahuje aj na nadácie a novelizuje základný predpis upravujúci postavene nadácií v právnom systéme, a to zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom znení. V odbornom článku prinášame prehľad práv a povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona o registri MVO.


Čítajte viac...

Nadácia: Zmena termínu spracovania a zverejnenia výročnej správy po novele

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 16. 05. 2018

Do kedy je nadácia povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok po účinnosti novely od 1. 5. 2018? Má nadácia postupovať podľa tohto znenia už pri výročnej správe za 2017 alebo platí ešte stará lehota, a teda do 15. mája musia zverejniť výročnú správu? (prechodné ustanovenia to neriešia).


Čítajte viac...

Nadácie/2% z dane: Použitie 2% z dane do nadačného imania

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 21. 02. 2018

Sme prijímateľom 2% z dane, pričom by sme tento rok chceli časť z týchto finančných prostriedkov vložiť do nadačného imania. Ako sa využíva tento nový inštitút? 


Čítajte viac...

Charitatívna lotéria/Nadácie: Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 31. 01. 2018

Akým spôsobom môžeme získať oprávnenie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie? 


Čítajte viac...

Legislatíva/Nadácie: Významný zdroj finančných príspevkov do nadačného imania

itretisektor > Nadácie,Aktuálne informácie
Streda, 20. 12. 2017

Národná rada Slovenskej republiky, na svojej 23. schôdzi dňa 7. 12. 2017, schválila novelu zákona o č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela zákona“).Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward