itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
backpredošlá | 12345678910 14 15 | ďalšiaforward

Sociálna spoločnosť: Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 16. 01. 2020

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?


Čítajte viac...

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 11. 12. 2019

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 04. 12. 2019

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Povinnosť zápisu KÚV a zápis v RPVS

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 06. 11. 2019
Odborný článok približuje prepojenie zápisu v Registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod do Registra mimovládnych neziskových organizácií a Obchodného registra.
Čítajte viac...

Stupavská konferencia 2019 Orbis Civitates vyhlásenie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 22. 10. 2019
V článku prinášame vyhlásenie zo Stupavskej konferencie, ktorá sa uskutočnila 17. - 18. októbra 2019. Cieľom konferencie bolo prostredníctvom dynamických diskusií zástupcov rôznych oblastí občianskeho sektora poskytnúť konštruktívny pohľad na spôsoby, ako posilniť rozvoj občianskej spoločnosti, princípy otvoreného vládnutia a udržateľného rozvoja. 
Čítajte viac...

Dotácie/Neziskovky všeobecne: Formy vyplácania odmien z dotácie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 18. 09. 2019

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 29. 08. 2019

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Účtovný doklad k vyúčtovaniu rekreačného príspevku na detský tábor

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 21. 08. 2019

V akej „forme“ má občianske združenie organizujúce tábor pre deti poskytnúť účtovný doklad, ktorý následne zamestnanec predkladá zamestnávateľovi pre vyúčtovanie rekreačného príspevku?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 14 15 | ďalšiaforward