itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
 • Nový zákon k podpore financovania športu

  prečítajte si viac v legislatívnej správe k fondu na podporu športu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward

Dotácie/Neziskovky všeobecne: Formy vyplácania odmien z dotácie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 18. 09. 2019

Ako občianske združenie sme dostali dotáciu na realizáciu vzdelávacej akcie. V rámci rozpočtu nám boli pridelené aj prostriedky na odmeny lektorov, moderátorov a hostesky. Aký typ zmluvy je najjednoduchší a najvýhodnejší na vyplácanie odmien pre uvedené osoby?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 29. 08. 2019

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Účtovný doklad k vyúčtovaniu rekreačného príspevku na detský tábor

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 21. 08. 2019

V akej „forme“ má občianske združenie organizujúce tábor pre deti poskytnúť účtovný doklad, ktorý následne zamestnanec predkladá zamestnávateľovi pre vyúčtovanie rekreačného príspevku?


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: K novele zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 08. 08. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení “). Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018 a zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne/2% dane: Nezapísané údaje v registri MNO vs. dopady na prijímanie 2%

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 17. 07. 2019

Môže občianske združenie prijímať 2 % z dane, ak nemá zapísané v registri všetky údaje v súlade so zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií? 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Odklad pokút za online pokladnice

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 19. 06. 2019

NR SR v skrátenom legislatívnom procese schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Potreba schváliť uvedený návrh zákona vyplynula z nedostatku pokrytia trhu on-line registračnými pokladnicami.


Čítajte viac...

Spoločnosť pre výskum a vývoj: Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 22. 05. 2019

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne/Sociálna spoločnosť: Zmeny v zdravotnej starostlivosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 23. 04. 2019

V legislatívnom procese sa nachádzajú návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom týchto návrhov je skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V legislatívnej správe prinášame informácie o pripravovaných zákonných zmenách a ich vplyvu na pacienta.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 13 14 | ďalšiaforward