itretisektor | Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 12345678910 15 16 | ďalšiaforward

Info zákon: Pripravovaná novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Piatok, 24. 07. 2020
Dňa 21.07.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 02. 07. 2020

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.


Čítajte viac...

Legislatíva/Neziskovky všeobecne: Plánované zmeny zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Utorok, 02. 06. 2020

Dňa 28.5. 2020 bolo zaradené do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z. z.“).


Čítajte viac...

2% dane: Mimoriadna informácia k skoršiemu termínu prijímania 2% dane

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 13. 05. 2020
Na základe iniciatívy Krízového štábu pre neziskové organizácie a pomoci Ministerstva financií SR došlo k schváleniu právnej úpravy, ktorá zabezpečí včasné čerpanie prostriedkov z 2% daní.

Čítajte viac...

Založenie neziskovej organizácie

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 02. 04. 2020

Odborný článok prináša informácie o podmienkách založenia neziskovej organizácie.


Čítajte viac...

Neziskovky všeobecne: Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 19. 03. 2020

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť: Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Štvrtok, 16. 01. 2020

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?


Čítajte viac...

Nadácie/Neziskovky všeobecne: Sankcie pre nesplnenie nahlásenia konečného užívateľa výhod

itretisektor > Aktuálne informácie,Neziskové organizácie všeobecne
Streda, 11. 12. 2019

Člen správnej rady nadácie odmieta poskytnúť svoje osobné údaje pre nahlásenie konečného užívateľa výhod. Bude mať nadácia sankcie ak si nesplní túto povinnosť v lehote; ak áno aké? Je možné sankcie zosobniť osobe, ktorá odmieta splnenie svojej povinnosti voči nadácii?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 15 16 | ďalšiaforward