itretisektor | Aktuálne informácie,Zamestnávanie

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Zamestnávanie/Športová spoločnosť: Odbory v profesionálnom športe

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 30. 05. 2019

Odborný článok sa zaoberá vytváraním odborových orgánov a problematikou kolektívneho vyjednávania v oblasti športu.


Čítajte viac...

Legislatíva/Zamestnávanie: Zvýšenie stravného

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Štvrtok, 18. 04. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktorým sa zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste.


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 10. 04. 2019

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 06. 03. 2019

Aplikačná prax odkryla slabé miesta zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré neboli v čase tvorby zákona známe a ani ich nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov bol prijatý nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza právnu úpravu z roku 2014 a je účinný od 1. marca 2019. Viac informácií o novej právnej úprave v odbornom článku.


Čítajte viac...

Zamestnávanie/Sociálne podniky: Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 17. 10. 2018

Sociálny fond  povinne tvoria zamestnávatelia.


Čítajte viac...

Neziskové organizácie všeobecne/Zamestnávanie: Možné príspevky pre MNO na zamestnávanie

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 10. 10. 2018

Prinášame prehľad rôznych náhrad a príspevkov, o ktoré sa môžu uchádzať neziskové organizácie z titulu pozície zamestnávateľa.


Čítajte viac...

Školy: Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 01. 08. 2018

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?


Čítajte viac...

Zamestnávanie: Skončenie pracovného pomeru s tehotnou po skončení rodičovskej dovolenky

itretisektor > Aktuálne informácie,Zamestnávanie
Streda, 20. 06. 2018

Zamestnankyni skončila rodičovská dovolenka v máji 2018 a mala nastúpiť do práce. Zamestnávateľ o presnom dni skončenia rodičovskej dovolenky nemal vedomosť. Zamestnankyňa do práce nenastúpila.Telefonicky v júni oznámila, kedy jej skončila rodičovská dovolenka, uviedla, že je tehotná, v auguste nastupuje na ďalšiu materskú dovolenku a žiadala informáciu, na koľko dní dovolenky má nárok. Môže zamestnávateľ za týchto okolností okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou?Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward