itretisektor | Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward

Spoločnosť pre výskum a vývoj/Verejné obstarávanie: Zmeny vo verejnom obstarávaní v oblasti výskumu

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Streda, 23. 01. 2019

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V odbornom článku bližšie uvádzame ako sa táto novela dotkne subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja.


Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Požiadavky na zariadenia používané na elektronickú komunikáciu

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Utorok, 08. 01. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.


Čítajte viac...

Sociálne podniky/Verejné obstarávanie: Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Streda, 17. 10. 2018
Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní.
Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Obsahové zmeny znenia zmluvy predkladanej do súťaže

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Streda, 07. 03. 2018

Je potrebné predložiť do súťaže v rámci verejného obstarávania zmluvu vo finálnej podobe, alebo postačuje predloženie návrhu? 


Čítajte viac...

Odborné stanovisko/Verejné obstarávanie: K zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Streda, 13. 09. 2017
Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. 
Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Štvrtok, 29. 06. 2017

Je možné dodatkom doplniť do zmluvy o dielo na stavebné práce, právo dodávateľa stavby použiť na dodanie časti diela konkrétneho subdodávateľa s tým, že bude fakturovaná suma za vykonané práce rozdelená na sumu pre dodávateľa a sumu pre subdodávateľa? Nedôjde doplnením takéhoto bodu do zmluvy k porušeniu vysúťažených zmluvných podmienok, ktoré boli predmetom verejného obstarávania konaného ešte za účinnosti bývalého zákona č. 25/2006 Z.z.?


Čítajte viac...

Legislatíva/Verejné obstarávanie: Novela zákona o verejnom obstarávaní

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Piatok, 27. 01. 2017
Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k novele zákona o verejnom obstarávaní. 

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Odborné stanovisko: K trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu účasti vo VO

itretisektor > Aktuálne informácie,Verejné obstarávanie
Streda, 17. 08. 2016

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie k „Trestnej zodpovednosti právnických osôb“. 


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward