itretisektor | Zákon o registri MVO aktuálny vývoj a priebeh legislatívneho konania
 • *** Metodika 2% už dostupná***

  Kompletná metodika k získaniu a využívaniu 2% už zverejnená na ekniznica.itretisektor.sk v časti právne vzory!
 • ***Zápis na 2% dane na rok 2019***

  *** Od 1. 9. 2018 sa začína zápis prijímateľov 2 % z dane na rok 2019 do Notárskeho centrálneho registra !***
 • **Analýza k financovaniu MVO**

  Spracovali sme porovnávaciu analýzu súkromných zdrojov pre MVO: dary, reklama, sponzoring, charitatívna reklama, 2%. Nájdete v ekniznica.itretisektor.sk
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 •  
  01.01. - 01.02.2019
  Povinná aktivácia e-schránok MNO
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu neziskových organizácií a neinvestičných fondov

Zákon o registri MVO aktuálny vývoj a priebeh legislatívneho konania

V servisnom menu sme pripravil špeciálnu sekciu k návrhu Zákona o registri MVO, kde aktuálne informujeme o vývoji prijímania jedného z najvýznamnejších zákonov tretieho sektora - Zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Vývoj udalostí môžete sledovať práve tu:

1. Dňa 03.01.2018 Ministerstvo vnútra SR predložilo návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

Úplné znenie návrhu zákona s dôvodovou správou 

2. Aktuálny stav pripomienkového konania nájdete a pripomienkovanie môžete doplniť aj Vy po registrácii na www.slo-lex.sk do 23.1.2018: 

Pripomienkovanie Zákona o registri MVO


3. V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zaslaných približne 235 pripomienok, z toho 60 zásadných, k navrhovanému zneniu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Svoje pripomienky zaslal aj Centrálny portál pre neziskový sektor, pričom si tieto pripomienky môžete pozrieť TU: 

Pripomienky Centrálneho portálu pre neziskový sektor k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií 


4. V súvislosti s navrhovaným zákonom o registri MVO sa posúva lehota povinnej registrácie právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri na 1.2.2019.

 Legislatívnu správu k návrhu zákona si môžete pozrieť TU:

 Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Posunutie lehoty na povinnú aktiváciu elektronických schránok


5. V súvislosti s poslednými zmenami, ktoré mali veľký vplyv na oblasť neziskového sektora, prinášame rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - Martinom Giertlom

TANS: Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 Začiatkom roka sme informovali o pripomienkovaní navrhovaného zákona o registri MVO.

 Pripomienky k návrhu zákona o registri MVO boli následne vyhodnotené.

 Viac informácií a vyhodnotenie pripomienok nájdete TU:

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO - vyhodnotenie pripomienok


6.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Rokovanie prebehlo dňa 14. 8. 2018. Viac informácií TU:

Legislatíva/Neziskové organizácie všeobecne: Návrh zákona o registri MVO 


7. Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. 9. 2018 schválila v prvom čítaní  návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Predseda NR SR pridelil návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru NR SR, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií určil Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Lehota na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch je 30 dní a v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.


Súbory:

< Späť