itretisektor | Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

Výskumný inštitút itretisektor.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu itretisektor.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.

Ku každému inštitútu na portáli spracúvame protokoly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorý vykonáva kontroly jednotlivých obcí a miest. Cieľom je prinášať spracované odborné stanoviská k protokolom NKÚ tak, aby priniesli popis porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a zároveň odporúčanie portálu itretisektor.sk k predchádzaniu pochybení zistených NKÚ organizáciami v treťom sektore.

Odborné stanoviská nájdete pri každom inštitúte na našom portáli, pričom ich spracúvanie bude prebiehať priebežne.

Veríme, že aj táto časť odborných materiálov podporí vzdelávanie osôb pôsobiacich v treťom sektore a prispejeme tak k zvýšeniu odborných znalostí.

Tím itretisektor.sk 


< Späť