itretisektor | Elektronická knižnica itretisektor.sk
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

Elektronická knižnica itretisektor.sk

Dňa 24.11.2014 sme pre Vás spustili elektronickú knižnicu Centrálneho portálu pre neziskový sektor, ako doplnok k portálu itretisektor.sk.

Pripravili sme pre Vás nový zdroj odborných informácií, ktoré Vám máme záujem prinášať formou elektronickej knižnice ako zdroja podkladov pre Vašu prácu.

http://ekniznica.itretisektor.sk/

Na tomto mieste budete odteraz nachádzať právne analýzy advokátskej kancelárie k vybraným otázkam MVO, odborné vzory či metodiky a iné materiály, ktoré pripravujeme s našim odborným tímom. 

Materiály budú dostupné všetkým za poplatok, pričom registrovaní predplatitelia portálu itretisektor.sk budú mať automatické zvýhodnenie 50% zľavu z ceny produktov po prihlásení sa pod svojim menom a heslom.

Budeme radi, ak u nás nájdete všetko, čo potrebujete. Ak by Vám niečo chýbalo, neváhajte nás kontaktovať, budeme materiály spracúvať aj na požiadanie. 

Momentálne na E-knižnici nájdete:

Právne analýzy:

 • Popis a porovnanie financovania organizácií MVO prostredníctvom doplnkových zdrojov cez dary, reklamu, sponzoring, ako aj budúci model charitatívnej reklamy. Porovnanie výhod a nevýhod má za účel poskytnúť prehľad organizáciám, aby postupovali v praxi optimálnym spôsobom pre organizáciu ako aj donora. 
 • O postupe pri zániku občianskeho združenia - nakoľko Zákon o združovaní neprináša konkrétne postupy a riešenia, rozhodli sme sa spracovať túto tématiku. 

Právne vzory:

 • Vzor vrátane krátkej prezenčnej listiny a dôvodovej správy. Prináša návod ako pripraviť zápisnice z rokovania orgánov, aby mali dôležité obsahové náležitosti a boli tak komplexným dokladom do budúcnosti organizácie. 

Interné predpisy organizácie:

 • Vzor pre všetky právne formy MNO. Po doplnení vyznačených častí tento dokument slúži ako základný dokument organizácie najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Metodiky a postupy:

 • Z dôvodu novej zákonnej úpravy verejných zbierok sme spracovali komplexný manuál k zorganizovaniu verejnej zbierky. Manuál obsahuje komplexný postup a 9 právnych vzorov, ktoré sú vyžadované zákonom v rôznych štádiách procesu realizácie zbierok. V závere manuálu sú popísané aj možné porušenia zákona, ktoré sú sankcionované. 

Časopis EFEKT:

Veríme, že elektronická knižnica prinesie Vašej práci ďalšiu pomoc. 

Viac informácií priamo na www.ekniznica.itretisektor.sk.


< Späť